Drömhunden bildades våren 2012, och verksamheten startades i september 2012 av dipl. hundhälsoterapeut Marie Louise, som samma år utbildats hos Hundrådet i Stockholm.
 

Utbildningen omfattar ett flertal olika moment som t.ex. hundens ytliga muskler, foderanalys, beteendesjukdomslära samt föreläsningar av veterinär.

   

Drömhunden sätter hundens välfärd och behov i centrum, vill öka medvetenheten om skadorna av fysiskt och psykiskt våld mot hundar och verka för nolltolerans mot koppelryck och sadism mot hundar.

   

Marie Louise har lång och bred praktisk erfarenhet av och teoretiska kunskaper om sina favoritdjur hundar. Marie Louise har lång erfarenhet av att skapa tillitsfulla och sorglösa relationer med både över- och felstimulerade hundar, och har en naturlig känslighet och aktning för hundars integritet och olika personlighet.
 

Genom kurser och utbildningar har hon breddat och fördjupat sin kompetens och är utbildad kynolog (hundvetare). Marie Louise har teoretisk hunddagisföreståndarkompetens, (2012) enligt Jordbruks-verkets krav, är utbildad hundkursledare (instruktör) (2013) samt hundproblemutredare (hundpsykolog) hos HUNDutbildnings-gruppen/Svenska Kynologutbildningen, som hon gärna rekom-menderar, (2014), gått deras hunduppfödarkurs (2015) och kursen "Receptfritt" (2016), samt digitala helgkurs Problemhunden på djupet (2021). Hon har gått en tvådagarskurs i tillämpad näringslära (hund och katt) (2014) på annat håll samt kursen Utbildning för utbildare anordnad av Mindset (Stockholm) (2004).

   

Vid sidan av sitt hittillsvarande egentliga arbete som facköversättare (med kvalificerad facköversättning från främst franska, tyska och engelska av bl.a. medicin-, ortopedi- och psykiatrirelaterade texter inom humanmedicin) har hon i många år på ideell basis alltid öppnat sitt hem för hundar av olika raser och i olika åldrar som behövt kortare eller längre tids tillsyn eller inackordering, ibland i samband med veterinärvård.

   

Hundpassningen omfattar allt från själva inskolningen, promenader, aktivering, pälsvård, vila och passivitet, kontakt-övningar, lek och bus och partytrick, och givetvis massor av positiv energi och kärlek till de små monstren.

 

Hundar skiljer ju på folk och folk, och att ha vunnit en hunds tillit är en mycket stor gåva som har varit belöningen. Hundens tillit är den självklara och enda grunden för relationen mellan två- och fyrbeningar.

   

Genom egna studier, deltagande i föreläsningar av hundetologer, hundpsykologer, hundtränare, forskare och kliniskt verksamma veterinärer håller sig Marie Louise uppdaterad om ämnet hund, alltså om det mesta mellan svanstipp, huvudknopp och nos.

Drömhunden erbjuder även behandling med stimulerande (OBS: ej kirurgisk)
 laser från 2018.

Medlemskap:

Företagarförbundet Fria Företagare
Patientföreningen Hundartros
[Branschorganisationen IMMI (nu Hundföretagarna): medlem 11/3−7/4 2015 som instruktör och hundpsykolog.]


Övrigt:

Marie Louise har under våren 2015 deltagit som "observatör" på en liknande utbildning i Hundens Hus regi i Stockholm.

.

Smulan & jag

Marie Louise
Hundproblemutredare

Hundhälsoterapeut
Instruktör
med lilla
Smulan

 

 

 

 

 

 

 

I speak German!
Ich spreche
Französisch!
Je parle
anglais!
Parlo
svedese!
Jag talar
italienska!