Flugor, getingar & flygande skräckmonster


Lär hunden att alltid låta diverse insekter vara i fred.

 

Hundar kan av olika anledningar visa tecken på stark rädsla eller ångest inför flygande insekter.

 

Vissa hundar reagerar med "Anfall är bästa försvar" och snappar/hugger efter insekterna.

Rikta om Din hunds uppmärksamhet till något trevligt – skäll aldrig på hunden, utan var alltid lugn och tala lugnt.

Tänk på att hunden sannolikt är mycket rädd för kringflygande skräckmonster, som den inte kan kontrollera.


Att låta flugor och getingar osv. vara i fred är ett sätt att undvika att vovven får getingstick i munnen (om den hinner få fatt i insekten) och kanske en allergisk reaktion. 


Dessutom lär sig Din hund att lita ännu mer på Dig, som ju inte är rädd ens för kringflygande monster...