Det viktigaste är alltid hur man håller hund, inte hur många hundar man äger eller har ägt, inte hur kort eller lång tid man har haft hund – kvalitet går alltid före kvantitet, särskilt för hunden.

Drömhunden tar kategoriskt avstånd från våldsamma, oetiska, pseudovetenskapliga och förlegade s.k. hunduppfostringsmetoder

som förevisas och förespråkas av diverse (självutnämnda) "hundexperter", typ "Hundskolan Ryck & Knyck",  "Valpskolan Knuff & Puff"  m.fl., påfallande ofta kvinnor i en viss ålder, men även män, (matriarkalt våld; sinnebild för den Onda Modern resp. patriarkalt våld; den Tyranniske Fadern) som kan skrämma slag på vem som helst, även vuxna män med fullgjord värnplikt (!).

Hundar utsätts för behandling som enligt min mening utan omsvep

måste betecknas som psykisk och fysisk misshandel, som ibland

utförs med tillhyggen. Hundar är känsliga och högintelligenta djur, men de "förstår" inte smärta i samband med inlärning och träning, dvs. den inlärning man vill ha sker inte. Däremot lär sig hunden att stänga av positiva känslor och den eventuella tillit den kan ha haft. Konsekvensen kan bli en deprimerad hund, eller en hund som hugger direkt. Så mentalt förstörda hundar avlivas utan pardon, av människan som först har förstört dem.

Eftersom kvinnor förväntas vara omvårdande och snälla mot barn och djur, är kvinnors våld mot hundar särskilt skrämmande.
 

Hundar gör så gott de kan, och det räcker.
Goda hundägare gör så gott de kan utan våld, och det är bra. Hundägare med humor har säkert en lyckligare hund.


Drömhunden tar avstånd från allt fysiskt och psykiskt våld mot hundar i alla lägen. All beröring som inte är vänlig är våld för en hund. Att släpa iväg hunden i kopplet med halsband/sele, slå, lugga, skrämma/hota med rytanden, vatten- och citrondusch, att använda förekommande metoder som t.ex. tvångsapportering (bygger på "så-skönt-när-det-slutar"-sado-masochism) och "rått-kött-å-möcke'-stryk" osv. är helt förkastligt.

Fysiskt våld är t.ex. ryck & knyck med kopplet/selen, hårt åtsittande (stryp)halsband bakom öronen eller "bara lite smäll på nosen".

Psykiskt våld är t.ex. timeout, instängning, misskötsel, att skrämma hunden med hotfulla rytanden eller att ställa för höga krav som hunden varken förstår eller har en chans att uppfylla.

Att bli väl behandlad är hundens lagstadgade och självklara rätt.

Att ha hund är inte en mänsklig rättighet, inte heller en skyldighet.

Marie Louise Henriksgård

Dipl. hundproblemutredare & hundhälsoterapeut & instruktörP.S.:  Varmt tack till alla er som gillar Drömhunden. Det känns 
          som att vi är på den riktiga vägen för Hundens välfärd.

Vargar är vargar... och individer...
 

...hundar är hundar. Och individer med egen personlighet. Inte maskiner.
Människor är människor, inte  hundar, och tvärtom.

 

 

Drömhunden tar avstånd från Barbro Börjessons sadistiska "svart pedagogik-metoder" i SVT
samt

Cesar Millans "metoder" (dvs. primitivt tvång).
Mer CM-info här:

http://nocesarmillan.weebly.com/

 

 
Skulle Du göra så mot ett människobarn?