Klarspråk om hundfascism, sadism och humanism

Det hymlas om sadism mot hundar. Viss hundträning, exempelvis inom jakt vid s.k. tvångsapportering, men även inom tv-mediet, innehåller drag av fascism.

Fascism är ursprungligen en auktoritär politisk ideologi, som har sitt ursprung i det fascistiska parti som den italienske diktatorn Mussolini grundade på 1920-talet efter första världskriget. Människan som art vill också i första hand straffa och bruka våld, alltså ursprungliga och primitiva impulser som är arttypiska för människan. Att straffa ger lättnad för den som utför bestraffningen. För en hund är detta dock helt obegripligt. Strafftänkande ingår inte i hundens beteenderepertoar.

Fascism förknippas med elitstyre och individens underkastelse.

Fascism har en positiv syn på våld, heroism och manschauvinism som medel för att uppnå mål, och förkastar resonemang som bygger på förnuft, demokrati och maktdelning.

Fascism utmärks varken av humor eller glädje, komponenter som är oerhört viktiga när det gäller inlärning, särskilt vid hundträning.

Att använda metoder vid hundträning som bygger på smärta, våld, tvång och underkastelse är enligt detta synsätt inget annat än fascism: hundfascism. Det är också ett kvitto på tränarens okunskap om inlärningspsykologi och oförmåga till kreativt tänkande, möjligen även en sadistisk anstrykning. Det enda bestående resultatet blir en rädd, i värsta fall en psykotisk eller aggressiv, hund. Management by fear fungerar så.
Sadism är sadism även om den paketeras som en "metod".

Att i stället välja kreativa, kärleksfulla och roliga sätt som bygger på att våra högintellligenta hundar själva tänker och väljer samhörighet med sin ägare för att de vill det innebär att arbeta med human, etisk och givetvis hållbar träning ur ett inlärningspsykologiskt perspektiv.
Följsamhet och arbetsgläde blir en självklar del av livet, och promenaden blir ett nöje!

 

Det är manligt att vara snäll mot djur...
Det är okvinnligt att vara elak mot djur...

Man får aldrig tvinga djur.

Våga Vägra VovveVåld
!