Rök luktar äckligt... och är skadlig
 

Utsätt inte hundar
och andra djur för passiv rökning
inomhus