Socker & Salt

Dubbla budskap skapar kaos


Som det franska talesättet säger:
Det hjälper inte att sockra, när man en gång saltat.
(”Faut pas sucrer...”)

 

Detta gäller inte bara vid matlagning och socialt umgänge människor emellan utan i allra högsta grad i umgänget med hundar.
 

Alltså: det fungerar inte att i ena stunden uppträda hotfullt mot och skrämma hunden genom att ryta, vråla eller tillfoga hunden smärta genom att exempelvis rycka i kopplet, för att i nästa stund kräva hundens kärlek och tillgivenhet genom att sitta och gosa i soffan.
 

En hund förstår inte de motsägelsefulla uttrycken hotfullhet och kärleksfullhet i samma person samtidigt (lika lite som ett barn eller vilken vuxen som helst skulle göra det).
 

Hunden uppfattar en obegriplig människa som skrämmande. Hunden förlorar sin tillit direkt. Hunden klarar inte att få ihop bilderna av den människan. Hunden får leva med en känsla av ständigt hot.


Hundar kan i vissa fall betraktas som medberoende i en osund relation.

En skrämmande människa som kräver kroppskontakt och underkastelse i soffan kommer aldrig att vinna sin hunds tillit.

En hund är av naturen inställd på att dess ”förälder” ska vara i första hand snäll, därefter balanserad och sist, men inte minst, smart, för att hunden ska våga känna tillit.

En obalanserad förälder är aldrig smart i hundens ögon, utan obegriplig och skrämmande.

Därför: om Du varje dag, gång på gång, skrämmer hunden med hotfulla rytanden, rycker i kopplet osv. och på kvällen tvingar Din hund att sitta och gosa med Dig i soffan – utgå inte från att hunden litar fullt ut på Dig, utgå inte från att hunden mår bra i grunden.

En skrämmande människa kan aldrig vinna hundens tillit.


Risken är hög för att Du skapar ett känslomässigt kaos för hunden och försämrar hundens välfärd betydligt.
Det fungerar inte att vara både hotfull och kärleksfull.

Alltså: ge därför aldrig dubbla budskap gentemot hunden.

Sockra enbart!
(–  men inte i maten, förstås. Socker förstör ju tänderna...)
 

Tips: Det räcker långt med att bara vara snäll.


 

Socker & Salt-metoden förespråkas i SVT:s 'Go'kväll'. Metoden är inte snäll mot hundar. Den är inte smart. Den är sadistisk.
TILLAGT den 12 september 2018: Dock har en ny hundinstruktör gjort entré den 11 september 2018, och denna instruktör har helt rätt attityd till hundträning, såvitt jag kunnat bedöma. Hon använde uttryckssätt som "relation", "vad hunden behöver" och "kommunikation".  Jag har inte upptäckt en enda sadistisk yttring alls. 
Jag och Drömhunden avvaktar den fortsatta, förhoppningsvis, hundvänliga fortsättningen, men tar fortsatt totalt avstånd från de sadistiska inslagen i all hundträning fram till den 11 september 2018 i dessa programinslag. Gör alltså inte så hemma.
Du är expert på
Din egen hund.


Att kalla saker vid deras rätta namn är att se dem.